Terms of service

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons: Flexi Print, A. Hofmanweg 5A, 2031BH Haarlem - info@wallstraight.com via een ondubbelzinnige verklaring (bv.schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen.

Wij leveren diensten aan u onder voorbehoud van de kennisgevingen, voorwaarden en bepalingen uiteengezet in deze Overeenkomst. Bovendien zult u zich houden aan de regels, richtlijnen, beleidslijnen en voorwaarden die van toepassing zijn op dergelijke diensten voordat u ze gebruikt. We behouden ons het recht voor om deze site en deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. 


Lees deze overeenkomst voordat u verder gaat, aangezien het openen, browsen of anderszins gebruiken van de site aangeeft dat u akkoord gaat met alle voorwaarden en bepalingen in deze overeenkomst. U mag via deze Site geen inhoud, informatie of ander materiaal uploaden, verspreiden of anderszins publiceren dat (a) bugs, virussen, wormen, hatches, Trojaanse paarden of andere schadelijke code of functies bevat; (b) lasterlijk, bedreigend, lasterlijk, obsceen, onfatsoenlijk, pornografisch, discriminerend is of aanleiding kan geven tot burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid volgens de wetten van de VS of de wetten van enig ander toepasselijk land; of (c) de auteursrechten, patenten, handelsmerken, dienstmerken, handelsgeheimen of andere eigendomsrechten van een persoon schendt of schendt. www.wallstraight.com kan u een accountidentificatie en wachtwoord verstrekken om u toegang te geven tot en gebruik te maken van bepaalde delen van deze site. Elke keer dat u een wachtwoord of identificatie gebruikt, is www.wallstraight.com niet verplicht om de bron van dergelijke toegang of gebruik van de site te onderzoeken.


Door deze gebruiksvoorwaarden te accepteren door uw gebruik van de site, verklaart u dat u 18 jaar of ouder bent. Als u jonger bent dan 18 jaar, gebruik deze site dan alleen onder toezicht van een ouder of wettelijke voogd. Onderhevig aan de voorwaarden van deze Overeenkomst, verleent u hierbij een beperkte, herroepbare, niet-overdraagbare en niet-exclusieve licentie voor toegang tot en gebruik van de Site door deze in uw internetbrowser alleen voor winkeldoeleinden weer te geven en niet voor commercieel gebruik of gebruik namens van een derde partij, tenzij uitdrukkelijk vooraf toegestaan ​​door www.wallstraight.com. Elke schending van deze overeenkomst zal resulteren in de onmiddellijke intrekking van de in deze paragraaf verleende licentie zonder kennisgeving aan u.


Behalve zoals uitdrukkelijk vooraf toegestaan ​​door ons bedrijf, worden alle materialen, inclusief afbeeldingen, tekst, illustraties, ontwerpen, iconen, foto's, programma's, muziekvideo's of downloads, videoclips en geschreven en andere materialen die deel uitmaken van deze site (gezamenlijk de " Inhoud ") zijn uitsluitend bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. U mag geen commercieel gebruik maken van de informatie die op de Site wordt verstrekt, of de Site gebruiken ten behoeve van enig ander bedrijf. We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken service te weigeren, accounts te beëindigen en/of bestellingen te annuleren, inclusief, maar niet beperkt tot, als we van mening zijn dat het gedrag van de klant in strijd is met de toepasselijke wetgeving of schadelijk is voor onze belangen. U mag niet reproduceren, distribueren, weergeven, verkopen, leasen, verzenden, afgeleide werken maken van, vertalen, wijzigen, reverse-engineeren,


    U bent als enige verantwoordelijk voor alle toegang tot en gebruik van deze site door iedereen die het wachtwoord en de identificatie gebruikt die oorspronkelijk aan u zijn toegewezen, ongeacht of dergelijke toegang en gebruik van deze site daadwerkelijk door u is geautoriseerd, inclusief maar niet beperkt tot alle communicatie en verzendingen . en alle aansprakelijkheden (inclusief maar niet beperkt tot financiële verplichtingen) die voortvloeien uit dergelijke toegang of gebruik. U bent als enige verantwoordelijk voor het beschermen van de veiligheid en vertrouwelijkheid van het wachtwoord en de identificatie die aan u zijn toegewezen. U moet www.wallstraight.com onmiddellijk op de hoogte stellen van elk ongeoorloofd gebruik van uw wachtwoord of identificatie of enige andere inbreuk of dreigende inbreuk op de beveiliging van deze site.

Flexi Print
KvK 84915889